NIEUWSBERICHTEN DEURNE WEST


Succesvolle Wijkavond Wijkraad Deurne West

 

Op 18-10-2022 heeft Wijkraad Deurne West een wijkavond georganiseerd om met de wijkbewoners tot ideeën te komen hoe communicatie en betrokkenheid in de wijk te verbeteren. Er zijn ideeën genoemd die zeker een aanzet kunnen zijn om dit te realiseren. 

 

Op grote plattegronden heeft men kunnen zien dat Deurne West groter is dan verwacht, waarna levendige gesprekken op gang kwamen over het wel en wee in de wijk. Maar ook dat een wijkraad van 4 personen niet in staat is overal aandacht aan te kunnen besteden en door de afstanden het lastig is elkaar te vinden. 

 

Voorlopig kunt u:

Vragen die de wijk betreffen stellen via email: wijkraad-deurnewest@outlook.com

 

Voor info over de wijk, wijkraad, clubs, publicaties van diverse items terecht op de website: www.wijkraad-deurnewest.nl 

 

Door uw email adres bekend te maken bij de wijkraad wordt het mogelijk u afzonderlijk te informeren over bijvoorbeeld: 

- Zaken die de wijk/bewoners aangaan. 

- Uitnodigingen voor openbare vergaderingen. 

- Meedenken aan oplossingen van problemen in de wijk. 

- Organiseren van evenementen in de wijk(delen). 

 

Op deze wijze kunnen we snel en duurzaam communiceren. 

 

Mogen wij op u rekenen?

Indien u ook op de hoogte gebracht wenst te worden stuurt u dan een bericht aan de Wijkraad om uw e-mailadres kenbaar te maken. 

Geheimhouding en veiligheid is vanzelfsprekend gewaarborgd. 

 

Omdat we het communiceren per email een kans en vorm willen geven en vraagstukken bespreken die tijdens deze avond gesteld werden, willen we u uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst. 

 

De datum voor deze avond wordt nog bekend gemaakt in het Weekblad voor Deurne, op de social mediakanalen van de Wijkraad (Facebook, Twitter, Instagram) en via de ontvangen e-mailadressen. 

 

(Dit bericht is eveneens gepubliceerd in het Weekblad voor Deurne wk45-2022)


INFORMATIE WIJKBIJEENKOMST VOOR DE 

BEWONERS VAN DEURNE WEST.

 

WEES WELKOM! 


Zaterdag 1 oktober houdt Handbalvereniging de Sprint

haar tweejaarlijkse  kledingactie.