Ontstaan van de Wijkraad

De oprichting was een initiatief van Samenleving Opbouw en werd ondersteund door Joop van de Linden, Frits Jonkers en Dick v.d. Star. Er zijn verschillende activiteiten gestart, o.a. het oprichten van Buurtverenigingen. Uit de buurtverenigingen is de wijkraad ontstaan. Eerst heette het bestuurgroep later werd het de wijkraad. De intentie of doelstelling van de wijkraad was de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. De wijkraad is indertijd een onderdeel geweest van het Hofke van Marijke. De wijkraad werd begeleid door welzijnwerker Dick v.d. Stap, vanuit de stichting Samenwerking Opbouw kregen wij financiële ondersteuning om activiteiten te organiseren. Later kreeg de wijkraad subsidie van de gemeente. De wijkraad heeft altijd goede contacten met de gemeente, politie, kerkbestuur en de woningbouwvereniging gehad. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd, parkeerplaatsen, straatverlichting, wijkavonden georganiseerd en eigenlijk als voornaamste het buurthuis De Houten Hoek, dat was er als er geen wijkraad was geweest nooit gekomen. De wijkraad bestond uit 7 leden die jarenlang zich hebben ingezet voor leefbaarheid van de wijk.      W. Leijtens, oud voorzitter wijkraad.


De huidige Wijkraad

 

Wat is een Wijkraad ?

Ogen en oren van de gemeente

Gemeentebestuur wil weten wat er leeft onder de bewoners van de wijk

Bewoners worden betrokken bij het beleid

 

Wat kan een wijkraad betekenen ?

Verbeteren van de leefbaarheid in de wijk

Wonen

Voorzieningen

Verkeer

Relatie burger – overheid

Signaleren van zaken die in de wijk spelen en deze bespreken met gemeente, politie, wooncorporaties, enz.

Draagvlak creëren voor (gemeentelijk) beleid

 

Wat kan de Wijkraad bijdragen voor de buurt/wijk?

De wijkraad is beschikbaar om met bewoners te praten over o.a:

Wonen

Leefomgeving

Voorzieningen & activiteiten

Contacten

Veiligheid & Verkeer

Betrokkenheid bij de wijk

Klachten

Informatiebijeenkomsten over bijv. sloop/nieuwbouw

Het organiseren van een middag of avond waar oude foto’s en films van de buurt en de stad worden getoond

Het organiseren van diverse activiteiten voor de wijk

 

Goed idee:

Samenwerking bij aanpak problemen

uitwisseling van ideeën

vergroten bewonersbetrokkenheid

aanspreekpunt voor de wijk en korte communicatielijnen tussen wijk en gemeente


Voorwaarden:

Gemeente luistert echt naar bewoners

bewoners mogen niet alleen klagen maar moeten ook opbouwend meedenken

plannen moeten gedragen worden door een goede afspiegeling van wijkbewoners


Wat doe jij voor de wijk ??? Sluit je aan !