HOBBYCLUB

De kosten voor de hobbyclub zijn zeer gering.
De jeugd betaalt € 1,50 per keer of per maand € 5,00
Volwassenen betalen voor de hobbyclub € 9,00 per maand.