Nieuwsberichten 2017


                          Wijkbijeenkomst Buurtpreventie

Beste bewoner(s) van Deurne West,
 
Tijdens de wijkraadvergadering van woensdag 13 december 2017 is er onder andere gesproken over de inbraakpiek in onze wijk. Diverse bewoners waren aanwezig bij deze vergadering en zij hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer informatie over buurtpreventie, waaronder de whatsapp - groep ‘Deurne Alert’. Ook heeft men aangegeven graag de mogelijkheden met elkaar te bekijken tot het opstarten van een ‘Kijk Uit groep’.
 
Veiligheid in de wijk is natuurlijk iets wat alle bewoners aangaat.
 
Daarom nodigen wij U uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
Deze zal plaatsvinden op :
 
Woensdag 24 januari 2018
20.00 uur in Wijkhuis d’n Houten Hoek
 
Tijdens deze bijeenkomst zullen de wijkagent, de wijkbeheerders/oprichters van de whatsapp-groep en
Kijk Uit Zeilberg ook aanwezig zijn om bewoners te informeren.
 
Kunnen we rekenen op uw komst?
We sluiten de bijeenkomst om uiterlijk 21.30 uur af, waarna u nog een half uurtje na kunt praten met elkaar over de avond.
 
Met vriendelijke groet,
Wijkraad Deurne West 

 


Samenvatting van de Presentatie  dhr. Arjan Dekkers van de

Energie Adviesbank op 13-12-2017

Over het overstappen naar ander energiecontract.
Over hoe om te gaan met de soms agressieve manier door "deur aan deur" verkopers.

 

Deze verkopers beloven van alles maar meestal komt het neer op een sigaar uit eigen doos.
Zelden of nooit is een contract met een gratis laptop of iets dergelijks goedkoper.
Het door hen regelen van de overstap boete betaal je ook zelf.
Deze kosten worden in de prijs verrekend!


Daarom is het belangrijk dat je geen appels met peren vergelijkt.

Wil je vergelijken of het contract wat deze verkopers aanbieden inderdaad gunstiger is dan het huidige contract dan is dit heel eenvoudig te vergelijken.

 

Waar zitten de verschillen?

Kijk en vergelijk!
Kijk wat de kale prijs is van de energie eenheid (kWh bij elektra en M³ bij gas)
en de vastrechtkosten.
Dit zijn de enige prijzen die het verschil maken!
Je kunt deze gegevens vinden op de jaar afrekening.

 

Hoe zit het dan met de overige kosten?

De overige kosten zijn kosten die betaald moeten worden aan allerlei andere instanties (waaronder de belastingdienst) en zijn gekoppeld aan de hoeveelheid afgenomen energie.
(Hoe hoger het verbruik hoe hoger deze kosten worden)
De energiemaatschappijen moeten die kosten aan de instanties betalen, zijn voor allen gelijk
(zij kunnen die prijzen niet veranderen) en fungeren voor dit kostendeel als administratiekantoor.

 

Maatschappijen met een grote klantenkring kunnen goedkoper energie inkopen dan kleine.
Kleine maatschappijen kunnen dikwijls leven met minder winst.
Het zijn o.a. deze factoren waarop zij een prijs moet baseren.
Daar zit het verschil.

 

Sluit niet af aan de deur, laat een aanbieder terug komen als je vergelijkingsmateriaal hebt.
Ga niet direct in op aanlokkelijke voorstellen, blijf vergelijken op kale prijs en vastrechtkosten.
Een meerjarencontract is niet altijd voordeliger.
Wil je overstappen doe dat dan als je contract afloopt. (boete vrij)

 

Bij een vergelijkingsbureau zoals energie adviesbank kan men vrijblijvend advies opvragen en krijg je b.v. 4 of 5 offertes waaruit een keus gemaakt kan worden.
Als je besluit in te gaan op een van de offertes kan het bureau dit voor je in gang zetten.
Ter info: Het bureau ontvangt een kleine provisie van de maatschappij waarbij het contract wordt afgesloten.

 

Het is niet verkeerd om dit bij twee of meer bureaus te doen.
Deze bureaus zijn te vinden op het internet.

 

Heb je nog vragen, wij hebben waarschijnlijk wel een antwoord.

 

Wijkraad Deurne West


Eerste Hulp Bij Dementie - koffer

Ook in onze wijk is de EHBD-koffer te leen.

Wilt u meer informatie over de inhoud van de koffer of wilt u hem graag eens lenen? Neem dan contact op met Mandy Smeets. mandysmeets@levgroep.nl / 0681518013


Attentie vorige Wijkraad

Als dank voor de jarenlange inzet hebben wij als "nieuwe" wijkraad gemeend de leden van de vorige wijkraad: Ronald Scharroo, Marjon Joosten, Ben van Kessel, Piet Verbakel & Wim van de Berkmortel, een welverdiend etentje cadeau te doen. Hierbij spreken we nogmaals onze dank uit voor al het werk dat zij hebben gedaan.


   

      Deurne Alert : ook in onze wijk aanwezig!

In verschillende buurten en wijken in de gemeente Deurne zijn Whatsapp-alertgroepen actief onder de naam Deurne Alert. In zo'n groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt of wijk. Deurne Alert is een initiatief van de LEVgroep, politie en de gemeente Deurne in nauwe samenwerking met de inwoners.


Een Whatsapp-alertgroep bestaat uit een groep inwoners uit dezelfde buurt of wijk. Via de groep wisselen zij onderling snel en gemakkelijk informatie uit over verdachte situaties of personen die zij signaleren in de eigen buurt of wijk, met als doel de plannen van een verdachte persoon te verstoren.


De Whatsapp-alertgroepen worden beheerd door de wijkbeheerders van de LEVgroep. Samen vormen zij een overkoepelende regiegroep. Via de beheerders kunnen berichten worden doorgesluisd naar een andere groep op het moment dat een verdachte persoon zich naar een andere buurt of wijk verplaatst.


Aanmelden voor Deurne Alert
Wilt u ook lid worden van Deurne Alert? Dit kan door een mail te sturen naar een van de wijkbeheerders Michel van Eunen of Mandy Smeets met als onderwerp buurtpreventie. Vermeld hierin uw naam, adres en mobiele nummer.

De wijkbeheerders zorgen ervoor dat u in de juiste groep wordt geplaatst.

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Gemeente Deurne of op de Facebookpagina van Deurne Alert. Heeft daarna nog vragen dan kunt u contact op nemen met LEVgroep.


23 September 2017 is het Burendag.
Dit jaar doen we hier ook aan mee, komen jullie ook?!
 
Vanaf 10.00uur kunnen we hulp gebruiken bij het onkruidvrij maken van de stoep rondom het veld bij Wijkgebouw D'n Houten Hoek.

 

Van 12.00-13.00uur: lunchen met de bewoners die in de ochtend hebben geholpen met onkruid verwijderen


Vanaf ongeveer 13.00uur is er muziek, kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje en zullen er ook diverse leuke activiteiten zijn voor jong & oud.

 

Ontmoeten we u / jou dan ook?

  In samenwerking met :


Project Openbare Verlichting

Van 10 mei 2017 t/m 31 mei 2017 waren er in onze wijk van deze stickers zichtbaar op diverse lantaarnpalen. De gemeenteraad van Deurne heeft op 7 juli 2015 haar nieuwe beleid voor de openbare verlichting vastgesteld.
Speerpunten uit dit beleid zijn:
- minder licht in het buitengebied en daar waar mogelijk binnen de bebouwde

  kom/ in de wijk, op belangrijke schoolfietsroutes juist wel licht

- alle verlichting die blijft staan zal op termijn verduurzaamd worden en worden

  vervangen door LED-verlichting


U, als wijkbewoner en gebruiker van de openbare ruimte, weet als geen ander waar behoefte is aan licht en waar het minder kan. In Neerkant is door de gemeente en dorpsraad daarom samen met de bewoners alle verlichting bekeken, besproken en is er uiteindelijk een afgewogen plan opgesteld. Deze werkwijze is zo goed bevallen dat de gemeente dit ook in de rest van Deurne wil doen, om zo te komen tot een door de bewoners, wijkraad en gemeente gedragen plan. De gemeente heeft de dorps- en wijkraden gevraagd bijeenkomsten te willen organiseren waar de inwoners hun wensen kenbaar kunnen maken. Gezien het feit dat de wijkraad vanaf begin dit jaar een doorstart heeft gemaakt in een nieuwe samenstelling, waren wij niet in staat aan de specifieke vraag van de gemeente te voldoen maar waren wij wel van mening dat u als bewoner inzicht moest kunnen hebben in het verlichtingsplan!
Daarop heeft de wijkraad samen met de gemeente op 1 maart jongstleden een informatieavond in het wijkgebouw georganiseerd waarop u de plannen kon inzien en vragen kon stellen e/o wensen kenbaar kon maken. Op deze avond zijn 2 bewoners geweest van 2 adressen. Wellicht kon men niet op deze avond ofwel men vindt het goed geregeld of er is geen interesse in het onderwerp..
Bij vragen kunt u contact opnemen met de Gemeente Deurne tel: 0493-387711

 


Plaatsing extra afvalbak

 

Afgelopen weken zijn er diverse klachten over rondslingerende hondenpoepzakjes binnengekomen bij de Wijkraad Deurne West en bij de Gemeente Deurne.
Op het stuk vanaf de kruising met de Haspelweg t/m Jules de Cortestraat werden hondenpoepzakjes gedeponeerd langs het fietspad en in de berm. Dit is uiteraard NIET de bedoeling!
De klachten zijn opgepakt door de Wijkraad en de Gemeente en dit heeft geresulteerd in het plaatsen van een extra gele bak ter hoogte van de Jules de Cortestraat/Helmondseweg. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd en hebben toestemming gegeven.
De gele bak is bedoeld voor het deponeren van HONDENPOEPZAKJES.
Gelieve het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren en NIET op straat, met zijn allen houden we het schoon!

 

-bericht 19/05/2017


Doorstart Wijkraad Deurne West in 2017

De Wijkraad Deurne West heeft een doorstart gemaakt in een nieuwe samenstelling en zal zich blijven inzetten voor onze wijk. We bevinden ons momenteel nog in de overnamefase.
U kunt indien nodig in de tussenliggende tijd de Wijkraad Deurne West bereiken via wijkraad-deurnewest@outlook.com


Parkeersituatie rondom het Brummelhuis

Op 6 april 2016 ontving uw wijkraad een bericht van gemeente Deurne waarin zij aangeven geen heil te zien in het corrigeren van de fout die zij zelf hebben gemaakt. Er komen dus geen extra parkeervoorzieningen voor bezoekers van het Brummelhuis. Hierbij heeft de wethouder tijdens zijn bezoek aan de wijkraad aangegeven dat de ondernemer in alle randvoorwaarden heeft voorzien. Dit betekent dat de mensen in ons gemeentehuis, bij het verstrekken van de vergunning, hun huiswerk niet goed genoeg hebben gedaan. Men heeft namelijk niet voldoende rekening gehouden met parkeervoorzieningen terwijl men wel kon zien dat een bezoekersaantal van 150 personen mogelijk is.  Hetgeen hieraan toegevoegd mag worden is dat er geen sprake is van het kappen van bomen op het grasveld.

Zoals u in Deurne West wellicht is opgevallen is de parkeerdrukte bij, en rondom, het Brummelhuis in onze wijk op regelmatige basis gigantisch te noemen. De vergunning verlenende partij heeft dit onvoldoende voorzien en daarom aan de wijkraad gevraagd (dus niet zelf) om een advies. Na een advies te hebben geformuleerd en met de wethouder van de gemeente Deurne te hebben besproken wilden we de direct betrokken mensen nog om raad vragen. Dit heeft de wijkraad (ook) op zich genomen met het onderstaande bericht op 17 maart 2016 als resultaat.

Op verzoek van de Gemeente Deurne heeft de wijkraad rondom het Willibrordusplantsoen gekeken of er draagvlak is voor het aanleggen van parkeerplaatsen waar nu het gras met de bomen is.
Het plan is om op de kop bij de Pastoor Jacobsstraat een omheinde speeltuin te maken. Verder zou de rij bomen aan de ventwegzijde blijven staan en de rest zou gerooid moeten worden (of in ieder geval de binnenste rij bomen) om plaats te maken voor parkeervakken.
De rij bomen die blijft staan zouden aaneengesloten worden door een heg, waartussen eventueel de honden nog kunnen worden uit gelaten. Bij het benaderen van de buurtbewoners is bij 24 huizen aangebeld. Bij 7 huizen bleek niemand thuis te zijn (deur werd niet geopend). Van de 17 buurtbewoners waarbij deze optie is besproken bleek dat op 7 adressen bezwaren zijn voor het rooien van de bomen en bij de andere 10 adressen bleek men akkoord met de aangedragen optie voor het creëren van parkeergelegenheid voor Brummelhuis bezoekers.
De opmerkingen die we hebben gekregen zijn:
- Is het nodig om de bomen te rooien, kan er niet tussendoor verhard worden?
- Kan het Willibrordusplantsoen 30km/uur worden qua maximale verkeerssnelheid, zeker als er een speeltuin komt?
- Is het mogelijk om de ventweg bij het Willibrordusplantsoen ook mee te nemen, zeker gezien het wortelen van de

  bomen in het trottoir?
- Waar mogen de honden nu uitgelaten worden: is dit meegenomen?

Op alle adressen welke zijn benaderd was men wel volledig akkoord met de komst van een speeltuin.
Ook was iedereen van mening dat er wel iets moet gebeuren m.b.t. het parkeren rondom het Brummelhuis.
De wijkraad heeft dit alles nu teruggelegd bij de Gemeente Deurne met het verzoek om met een nieuw plan te komen.

(berichtgeving vorige wijkraad van 2016)