Nieuwsberichten 2018


04/2018 Update: Nieuw plan voor openbare verlichting

 

In de afgelopen maanden is er op diverse plekken in de gemeente verlichting bijgeplaatst op schoolfietsroutes, verlichting verwijderd binnen of buiten de bebouwde kom en verlichting verduurzaamd. Dit alles vanuit de opdracht van de Raad om minder verlichting te hebben.

 

Verloop van de proef

Op dit moment loopt de proef nog in Walsberg, St. Jozef en de Zeilberg. Begin januari wordt, naar aanleiding van alle reacties, het definitieve plan bepaald. In 2019 wordt ook in overleg met betrokkenen naar het centrum gekeken.

 

Tekeningen met de aanpassingen op de website van de gemeente

Bij het kopje PDF documenten kunt u de tekeningen bekijken per gebied. 

 

Klachten, opmerkingen of tips?

Er is geprobeerd om iedereen te betrekken bij de planvorming. Mocht u desondanks toch klachten, opmerkingen of tips hebben, spreekt u dan niet de betreffende dorps- en wijkraad hierop aan, maar de gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor het verminderen van de verlichting.

 

 

(Bron: gemeente Deurne 04-2018)


OPENBARE VERLICHTING

 

De gemeente Deurne gaat na Neerkant verder met het vernieuwen van straatverlichting. In de afgelopen twee jaar hebben dorps- en wijkraden veel werk verzet voor het plan dat nu uitgevoerd wordt. Dit alles is het gevolg van het beleidsplan dat in 2015 door het gemeentebestuur is vastgesteld.

Klik hier voor de pdf documenten te weten: het plan en de bijlage.


Wat gaat er gebeuren?

In alle gebieden gaan we dit jaar de verlichting verwijderen zoals afgesproken en verlichting bijplaatsen. Dat gebeurt gelijktijdig per gebied. Daarnaast gaan we de oude gele/oranje verlichting (dit is natrium houdende verlichting ofwel Son/Sox-verlichting) die niet gesaneerd wordt, als eerste verduurzamen. Deze verlichting geeft geen goede kleurweergave en minder licht op straat dan de witte led verlichting.  

Binnen de bebouwde kom van Deurne worden lantaarnpalen verwijderd. Een groot deel van deze lantaarnpalen krijgt een nieuwe bestemming langs fietspaden aan de Vlierdenseweg – Liesselseweg – Loon – Neerkantseweg – Kanaalstraat – Oude Peelstraat en het stukje Heikant tussen Kanaalstraat en het viaduct over de A67. De oude lampenkap wordt ververvangen door een nieuwe LED lampenkap. Deze fietspadverlichting wordt gesubsidieerd door provincie Noord Brabant.


Ook in Vlierden, Liessel en Helenaveen worden zowel binnen als buiten de bebouwde kom lantaarnpalen weggehaald. Dit gebeurt pas nadat er fietspadverlichting is aangebracht.
Overal waar verlichting wordt weggehaald hebben dorps- en wijkraden onderzoek gedaan en met de gemeente overleg gevoerd. De gemeente is dankbaar voor al dit werk en staat vierkant achter de voorstellen die de dorps- en wijkraden hebben gedaan over waar verlichting weg kan en waar alternatieven komen zoals reflectoren, schrikhekken en rotonde-verlichting.

 

In Deurne West hebben we 72 stuks van die geel/oranje verlichting staan, waarvan er na het saneren nog 50 stuks over blijven die we ombouwen naar witte ledverlichting.
De ombouw naar witte led verlichting in Deurne West heeft betrekking op de volgende straten:
-       Binderendreef tussen de N270 en het spoor
-       Dukaat
-       Kleine Bottel
In deze straten blijft de verlichting na de ombouw ook na 23:30 uur branden, gedimd net als in de rest van de gemeente.
Volgend jaar gaan we weer een deel verduurzamen. In elk gebied wordt dan een deel van de verlichting voorzien van duurzame verlichting.


Wanneer gaat het gebeuren?

De start van de werkzaamheden is in het voorjaar van 2018. 

Klik hier voor het pdf documenten te weten : Openbare Verlichting Deurne West

en de planning voor het saneren binnen de kom

Vanzelfsprekend is de planning onder voorbehoud i.v.m. de weersomstandigheden etc.

Hierna volgt de planning voor de ombouw en dergelijke.

De werkzaamheden worden in het najaar van 2018 opgeleverd.

 

Wat gaat er hierna nog meer gebeuren?
Walsberg, Zeilberg, en Sint Jozefparochie
Ook de wijkraden van de Walsberg, Zeilberg en de Sint Jozefparochie zijn bezig met het maken van plannen. U heeft hier waarschijnlijk al het een en ander over gelezen of bent al op een informatieavond geweest. Als deze plannen definitief zijn vastgesteld worden deze op de website van de gemeente gepubliceerd.


Overige gebieden
Er zijn nog globaal twee gebieden in de gemeente waar nog niet bekend is wat er met de verlichting gaat gebeuren.
Het ene gebied ligt omsloten ten noorden van de N270-Helmondsingel en de Bakelseweg.
Het andere gebied ligt tussen de N270-Helmondsingel en de binnenring van Deurne.
Ook over de Helmondseweg bij ORO, Daalder en Florijn moet nog uitgezocht worden wat er gaat gebeuren.

 

(Bron: gemeente Deurne)


BURENDAG 2018 

 

U/Jij komt toch ook?!

Met medewerking van:

Oranje Fonds, De Gebackerij, Party Home &

Springkussenverhuur de Peel

's Morgens gaan we vanaf 10.00u aan de slag om de wijk op te schonen, voor de helpers is er aansluitend een lunch. Vanaf 13.00u start een gezellige middag vol met gave attracties en spellen voor JONG & OUD!!!