Nieuwsberichten 2019
21 augustus 2019 vond onderstaande bijeenkomst plaats. Er was een mooie opkomst. Vanuit de gemeente zullen we een verslag ontvangen over de besproken punten. Dit zal uiteraard gedeeld worden op deze website ter kennisgeving. 

 

Wat vind jij van de maatschappelijke voorzieningen zoals de school, het gemeenschapshuis en sportlocaties in Deurne West?

 

De gemeente neemt jouw mening graag mee in het plan voor de ‘Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt’ dat de gemeenteraad begin volgend jaar vaststelt.

Dit plan brengt in beeld of de gemeente Deurne in de dorpen en wijken een goed voorzieningenniveau heeft. En welke slimme keuzes en combinaties we daarin kunnen maken. Hiervoor organiseert de gemeente gespreksavonden in alle dorpen en wijken.

 

Woon je in Deurne West en wil je graag meepraten? Kom dan naar de gespreksavond op woensdag 21 augustus (aanvang 19:30 uur in D’n Houten Hoek).

We vinden het fijn als je je van tevoren aanmeldt, maar je mag ook zo binnenlopen. Je kunt je aanmelden via info@deurne.nl, onder vermelding van ‘aanmelding gespreksavond Deurne West’, of bel het centrale telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11.


Een nieuw gezicht in de wijk! Margriet Eickes stelt zichzelf graag aan u voor!

 

Margriet Eickes

Ook dit jaar willen we als Wijkraad wederom mee doen aan de Burendag via het Oranje Fonds.

 

Er zijn al diverse ideeën ter tafel gekomen tijdens de vergaderingen en overleggen van de wijkraad zoals ;

  • multicultureel wijkfeest
  • soort van braderie, wellicht statushouders hierin betrekken om zaken uit de eigen cultuur te kunnen presenteren/delen,
  • creatieve individuen de kans geven om tentoonstelling/ mini-workshop te kunnen geven,
  • kinderen de mogelijkheid geven met de handen bezig te zijn, te creëren/ontdekken enz. 

 

WE HOREN GRAAG WAAR JULLIE INTERESSE LIGT? HEB JE EEN LEUK IDEE OF VOORSTEL : DEEL HET MET ONS!!!        Wijkraad-Deurnewest@outlook.com

 


Stichting Grip op Schuld Deurne

Grip op Schuld helpt inwoners van Deurne die financiële problemen of schulden hebben of dreigen te krijgen. Een gecertificeerd en deskundig maatje helpt om de financiën van de hulpvrager op orde te krijgen en te houden. Het maatje bevordert op die manier de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de hulpvrager. De hulp vindt plaats zolang het nodig is en is geheel gratis, terwijl de privacy is gewaarborgd!

Nieuw maatjes zijn altijd welkom!

 

Inloopspreekuur: elke maandag van 09.00 tot 12.00 uur of op de afspraak

 

Voor meer informatie en hulp: 06 3740 2232 / Email: info@gripopschulddeurne.nl

Adres: Oude Martinetstraat 2, Deurne (zij-ingang gemeentehuis)

www.gripopschulddeurne.nl


Openbare Verlichting

06/02/2019 Update  Plan Openbare Verlichting

 

In de dorpen en wijken in de gemeente Deurne wordt de oude straatverlichting vervangen door nieuwe ledverlichting. Er gaat ook verlichting weg of deze is al weggehaald. Op fietsroutes tussen de dorpen komt juist extra verlichting. Samen met de dorps- en wijkraden bekijkt de gemeente welke verlichting weg kan en wat goede plekken zijn voor extra fietspadverlichting. De gemeente neemt de uiteindelijke beslissing over wat weg gaat en wat blijft staan.

 

Waarom minder licht in de gemeente?

De gemeenteraad heeft in 2015 een plan voor de verlichting vastgesteld. Dit plan wordt nu uitgevoerd. Het vervangen van de oude straatverlichting naar nieuwe led verlichting kost veel geld. Om dit te kunnen betalen, wordt er verlichting weg gehaald. Ook willen we hiermee energie besparen.

 

In uitvoering

Op de website van de Gemeente Deurne leest u de stand van zaken van de uitvoering per gebied (Klik hier om rechtstreeks naar de website te gaan.)

 

Deurne West, Heiakker en Koolhof

Ook in deze wijken hebben we de verlichting inmiddels verwijderd. De komende drie weken vervangen we de oranje verlichting door ledverlichting. Ook hier geldt dat we de reacties van inwoners samen met de wijkraden zorgvuldig bekijken en maatwerk toepassen waar noodzakelijk. De verwachting is dat dit voor de zomer is afgerond.

 

Algemeen

We houden de dorps- en wijkraden actief op de hoogte. De grote hoeveelheid reacties maakt dat het verwerken van alle reacties langer duurt dan gebruikelijk. Via onze website en in het Weekblad van Deurne plaatsen we regelmatig berichten over de voortgang. Ondanks dat we de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak met inwoners hebben uitgevoerd, merken we dat dit niet overal tot de voor iedereen gewenste situatie leidt. Alle nakomende reacties nemen we in behandeling voordat we een project afsluiten. Bij onze afwegingen is de verkeersveiligheid te allen tijde leidend.

De afgelopen maanden zijn met alle dorps- en wijkraden gesprekken geweest over het proces dat doorlopen is, de ondersteuning vanuit de gemeente, de reacties van inwoners en de vervolgstappen. In Neerkant is ook met een aantal inwoners een evaluatie gehouden. Op basis hiervan stellen wij een evaluatieverslag op met leerpunten voor toekomstige projecten.

 

Verlichting brandt weer de hele nacht

Tot voor kort brandde de verlichting na 23.30 uur om en om. De helft van de lantaarnpalen stond dan dus uit. Sinds maandag 21 januari is dit omgezet. Nu brandt na 23.30 uur alle verlichting, behalve de verlichting die als proef is uitgeschakeld. Dit was ook de afspraak die is gemaakt toen de gemeenteraad het plan vaststelde voor minder verlichting in de gemeente Deurne.

Storingen

Tot slot, we hebben sinds half oktober te maken met een fors aantal storingen in de lampen en in het netwerk. De storingen in de lampen is verklaarbaar vanuit het feit dat onze verlichting oud is. Onze aannemer rijdt nu elke dag met een hoogwerker rond om de storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Voor de kabelstoringen zijn we afhankelijk van netbeheerder Enexis. Hierop hebben we helaas geen invloed. Indien de kabelstoring met een meetwagen opgespoord moet worden, kan het lang duren voordat deze hersteld is.

 

Tekeningen met de aanpassingen  

Bij het kopje PDF documenten kunt u de tekeningen bekijken per gebied. Ook op de site van uw eigen dorps- of wijkraad kunt u deze vinden.

 

Klachten, opmerkingen of tips?

Er is geprobeerd om iedereen te betrekken bij de planvorming. Mocht u toch een opmerking, klacht of tip hebben, spreekt u dan niet de betreffende dorps- en wijkraad hierop aan, maar de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het verminderen van de verlichting. U kunt hiervoor gebruik maken het contactformulier op de website van de gemeente.